Městská rada KSČM ve Frýdku-Místku

Okresní výbor KSČM je zřizovatelem městských rad v okruhu své působnosti. Jsou jeho pomocnými a metodickými orgány zejména ve stranické práci základních organizací (dále jen ZO) ve městě a koordinaci komunální politiky se stranickými úkoly a cíli.

Městská rada Komunistické strany Čech a Moravy ve Frýdku-Místku (dále jen MěR) je volena městskou konferencí delegáty ZO z kandidátů navržených na jejich výročních schůzích. Každá ZO KSČM je v MěR zastoupena a tato koordinační rada má své užší pětičlenné vedení.

Členové KSČM ve Frýdku­Místku jsou organizovaní celkem v 17 základních organizacích. Každý ze členů vedení MěR má patronát nad některými ZO. Ten spočívá ve stálé účasti při jejich činnosti, v oboustranném přenášení informací mezi vyššími stranickými orgány a ZO, pomoci při rozpracovávání úkolů a cílů apod. Společně pořádáme městské výroční, kulturní a společenské akce.

Vzhledem k tomu, že se KSČM svými zastupiteli podílí na správě našeho města, i když jen v opozici, je komunální politika druhou hlavní oblastí činnosti MěR. Organizuje ve městě přípravu komunálních voleb, dokumentů, personální zajištění, průběh předvolební kampaně, podílí se na průběhu voleb a trvale spolupracuje se zvolenými zastupiteli. Někteří zastupitelé jsou členy MěR i okresního výboru.

Spolupráce se společenskými a zájmovými organizacemi ve městě má nezastupitelný význam v našich občanských iniciativách. Aktivně probíhá spolupráce se Svazem důchodců ČR, Svazem bojovníků za svobodu, Levicovým klubem žen a Svazem žen ČR.

Městská rada KSČM ve Frýdku-Místku vyvíjí bohatou činnost a vnáší do stranické práce zejména těsný každodenní styk s širokou členskou základnou v okresním městě.

Vedení městské rady
předseda: Ing. Šimík Mojmír
místopředseda: Stibor David
členové: Ing. Kališ Dalibor
Juřica Ivo
Sacký Rudolf
Základní organizace ve Frýdku – Místku
ZO Frýdek 4
ZO Frýdek 7
ZO Frýdek 8
ZO Frýdek 9
ZO Místek 1
ZO Místek 2
ZO Místek 4
ZO Místek 5
ZO Místek 6
ZO Riviera 1
ZO Riviera 2
ZO Riviera 3
ZO Lískovec
ZO Skalice
ZO Zelinkovice, Lysůvky
ZO Frýdek – Místek 17
ZO Frýdek – Místek 18